Terapeuter

Klinikken har terapeuter med kompetanse innen fagområdene fysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi, barn, kvinnehelse, idrettsfysioterapi og lymfødembehandling. I tillegg har Strømmenklinikken egen kostholdsveileder.